Current activities

A workshop devoted to topic which are going to be covered by the initial volumes of Studia Philosophica e-Journal will be organized on March 27 – 29 in Ruciane-Nida. The language of the workshop will be Polish, however most of the contributions will be prepared in English. They should be accessible at this Forum in the section "current discussions." Comments on them to be published in the same section are welcome.

KOMUNIKAT 1. (Ryszard Wójcicki, 20.01.10) O WARSZTATACH :

STUDIA PHILOSOPHICA FORUM 2
Filozoficzne podstawy nauki – naukowe podstawy filozofii
27–29 marca 2010, dom konferencyjny NBP (Ruciane-Nida, Guzianka)
(przjazd 26, wyjazd 29 rano)

Informacje wstępne

1. ZAMIERZENIA: Za pomocą tego spotkanie chcę osiągnąć dwa cele:

Ustalić czy mój plan wznowienia STUDIA PHILOSOPHICA pisma, które swego czasu powstało aby reprezentować polskie środowisko filozoficzne na arenie międzynarodowej, ma szanse powodzenia. W szczególności, chciałbym zorientować się czy ma szanse powodzenia plan oparcia pierwszego numeru wznowionego pisma na dyskusji poświeconej problematyce zawartej w artykule Susan Haack, The Whole Truth and Nothing but the Truth oraz Kazimierza Twardowskiego O tak zwanych prawdach względnych.

Ustalić czy problematyka, zarysowana w sposób wstępny w tekście Is there only one truth? (zob. www. StudiaPhilosophicaForum.org), jest na tyle nośna, aby mogła stać się podstawą szerzej pomyślanego programu badawczego.

2. PROGRAM: Zostanie ustalony najpóźniej pod koniec lutego w oparciu o nadesłane propozycje. Sugerowana forma wystąpień: referaty lub komentarze nawiązujące do problematyki tekstów SH oraz RW lub wręcz do tych tekstów.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA: (1) Przyjazd: Istnieją wygodne i bardzo częste połączenia autobusowe Warszawa-Ruciane Nida oraz Warszawa-Szczytno. Koszt przejazdu ok. 25 PLN. Dla tych uczestników, którzy skorzystają z komunikacji autobusowej zorganizowany zostanie dojazd z dworca autobusowego (w Rucianym-Nida lub Szczytnie) do Guzianki. Szczegóły podane zostaną w kolejnym komunikacie. (2) Zakwaterowanie: koszty zakwaterowania oraz wyżywienia wyniosą łącznie około 100 PLN dziennie od osoby (opłata zależy od standardu wybranego pokoju). Zakładamy, że z uwagi na przepisy finansowe, które utrudniają inne rozwiązanie uczestnicy konferencji wniosą te opłaty na miejscu i rozliczą je na podstawie rachunku z instytucją macierzystą. (3) Wpisowe (przeznaczane na pokrycie wydatów organizacyjnych wyniesie 160 PLN.

4. KONTAKT: W sprawach organizacyjnych Jolanata Monikowska-Zygierewicz jolamz [at] interia . pl,
w sprawach programowych: "Ryszard Wójcicki" SP-Forum [at] ifispan . waw . pl

Ryszard Wójcicki